Prenájom obchodných zástupcov

Prenájom obchodných zástupcov

Nechajte predaj a manažment obchodníkov na nás.
Prenajmite si našich kvalitných obchodných zástupcov.

Uvádzate na trh nový produkt? Chýbajú vám obchodní zástupcovia? Outsourcujte si ich.

Máme vyškolených a skúsených obchodníkov, ktorí predávajú v mene našich klientov. Kompletne si naštudujú produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Vytvoria databázu potenciálnych zákazníkov, ktorých budú počas mesiaca oslovovať. Oslovovanie prebieha mailom, telefonicky, prípadne na osobných stretnutiach. Na konci mesiaca získa klient report o tom, ako obchody prebiehali a zároveň súhrnný prehľad o komunikáciách so zákazníkmi.