Obchodné
stratégie
a konzultácie

Základom dobrých obchodných výsledkov je kvalitná
obchodná stratégia.

Naše know-how

Za posledné 4 roky sme obchodovali pre množstvo klientov. Všetky naše aktivity sme pracne zaznamenávali a vyhodnocovali. Vďaka tomu máme vypracovaný návod na to, ako obchodovať na slovenskom trhu. Toto naše know-how vkladáme do obchodných stratégií, ktoré na mieru pripravujeme pre našich zákazníkov.

Vďaka obchodnej stratégii
od nás získate:

•  Štruktúrovaný obchodný proces s výsledkami

•  Zvýšenie konverzií a obchodných výsledkov

•  Pohľad na obchodné procesy od profesionálnych obchodníkov

Obchodná stratégia

Je dokument, ktorý obsahuje presný návod na obchodovanie produktu či služby. Tento dokument má 10-15 strán, ktoré dostáva obchodník a je pripravený obchodovať.

Vypracovanie obchodnej stratégie trvá približne 1 mesiac v závislosti od produktu či služby.

Pred vypracovaním obchodnej stratégie si preštudujeme všetky informácie o klientovi od cieľovej skupiny až po konkrétne obchodné benefity.

Súčasťou obchodnej stratégie je:

•  Konkrétny plán obchodných krokov a postupov

•  Navrhnutie časových harmonogramov na oslovovanie klienta

•  Vypracovanie a pomenovanie skutočných benefitov produktu

•  Úprava aktuálnych dokumentov na predajné dokumenty

•  Navrhnutie obchodného procesu a konkrétnych obchodných kanálov

Disponujeme kvalitnou
databázou kontaktov

•  Zmapovanie nasadzovania produktu a stratégia skrátenia času implementácie

•  Vypracovanie predajných mailov, telefónnych skriptov, skriptov osobných stretnutí aj follow upov

•  Navrhnutie spôsobu zaznamenávania KPI

Výstupom obchodnej stratégie je dokument. Vďaka nemu bude predajný proces jednoznačný a zrozumiteľný pre všetkých obchodníkov.

Kontakt

  GDPR

  Deal Factory s.r.o.

  Hodžova 13

  010 01 Žilina

  katka@dealfactory.sk

  00421 948 686 969