Obchodníčka Erika: Nepretržité vzdelávanie nám poskytuje zásadnú konkurenčnú výhodu.

Obchodníčka Erika: Nepretržité vzdelávanie nám poskytuje zásadnú konkurenčnú výhodu.

Kreativita pri hľadaní riešení pre svojich klientov, vzdelávanie a budovanie dlhodobých vzťahov postavených na rešpekte a lojalite. Erika je príkladom aplikovania hodnôt Deal Factory do každodennej praxe. Veď posúďte samy.

Ako vyzerá tvoj pracovný deň?

Každý deň v práci je pre mňa jedinečný a veľmi dynamický. Ráno sa začína kontrolou e-mailov a aktualizáciou o novinkách týkajúcich sa klientov a trhu. Potom nasleduje plánovanie stretnutí a komunikácia s klientmi, či už osobne alebo prostredníctvom online stretnutí. Veľký diel môjho dňa zaberá príprava a vyjednávanie obchodov. Snažím sa byť stále v kontakte s trendmi v odvetví a neustále sa vzdelávam, aby som si udržala konkurenčnú výhodu.

Aká je najväčšia výzva, s ktorou sa stretávaš pri obchodovaní?

Najväčšou výzvou pri obchodovaní je často narábať s nespravodlivými obchodnými praktikami a nečestnou konkurenciou. V dnešnom svete obchodu sa niekedy stretávame s konkurentmi, ktorí môžu používať agresívne taktiky, alebo sa pokúšajú získať výhodu na trhu prostredníctvom pochybných metód. Udržiavať etické správanie a zároveň dosahovať obchodné ciele je v týchto podmienkach výzvou. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi konkurenciou a zachovaním morálnych hodnôt a integritou.

Prečo si sa rozhodla spolupracovať s Deal Factory?

Rozhodla som sa spolupracovať s Deal Factory preto, že som bola ohromená ich unikátnym prístupom k obchodovaniu. Spoločnosť Deal Factory sa neobmedzuje len na bežné obchodné praktiky, ale stavia na inováciách a kreatívnych riešeniach. Mám rada výzvy a hľadanie nových spôsobov, ako dosiahnuť úspech v obchode a práve to som našla v tejto spoločnosti.

Čo Ti pomáha v práci udržať motiváciu a inšpiruje Ťa?

Motiváciu udržiavam vďaka hľadaniu hlbšieho zmyslu v mojej práci. Pre mňa táto práca nie je iba o obchodných transakciách a číslach, ale najmä ako môžem pozitívne ovplyvniť životy mojich klientov. Keď vidím ako služby a produkty, ktoré odporúčam pomáhajú klientom dosiahnuť ich ciele a zlepšovať ich podnikanie, cítim hlbokú spokojnosť. Inšpiruje ma príležitosť neustále sa učiť. Každý deň sa stretávam s novými výzvami a príležitosťami na osobnostný rast.
Pozitívnym podnetom je pre mňa tím kolegov, ktorí sú vášniví vo svojej práci a majú rovnaký cieľ, cítim sa súčasťou niečoho väčšieho, kde moja práca má zmysel a môžem priniesť priaznivé zmeny v oblasti, ktorou sa zaoberám.

Ktorá časť obchodného procesu Ťa najviac baví a prečo?

Moja obľúbená časť v obchodnom procese je tá, kedy prichádzam k vyjednávaniu a záverečnému uzatvoreniu obchodov. V tejto fáze môžem prejaviť svoju kreativitu a flexibilitu v riešení potrieb klienta. Je to doba, v ktorej treba zvážiť veľa faktorov, keďže každý obchod je jedinečný. Mám možnosť navrhovať personalizované riešenia a pracovať na dosiahnutí spoločných cieľov s klientom.
Táto časť je zároveň výzvou, pretože musím byť pripravená reagovať na rôzne otázky a námietky klientov a hľadať najvhodnejšie riešenia. Na konci mi je odmenou, uzavretý obchod a najmä pocit že som pomohla klientovi dosiahnuť jeho ciele a získala som si jeho dôveru.

Ako sa pripravuješ na stretnutia s klientami?

Pred každým stretnutím s klientmi investujem čas do dôkladnej prípravy. Skúmam klientov, ich históriu a aktuálne potreby. Zároveň si vytváram zoznam otázok, ktoré mi umožnia lepšie pochopiť ich situáciu a ciele. Najdôležitejšie je byť dostatočne pripravený s relevantnými informáciami a návrhom efektívnych riešení počas stretnutia.

Čo by si poradila svojmu juniornému kolegovi?

Juniornému kolegovi by som odporučila, aby sa neustále vzdelával a snažil zdokonaľovať svoje obchodné schopnosti. V obchode je dôležité byť trpezlivým a nevzdávať sa, pretože vstup do tohto segmentu môže byť zo začiatku náročný. Dôležité je tiež počúvať klientov a byť otvorený novým trendom a inováciám. A najmä netreba zabúdať, že dlhodobý úspech v obchode sa buduje na dôveryhodnosti, budovaní silných vzťahov s klientmi a dodržiavaní etických štandardov.

Bonusová otázka: Aký je tvoj osobný typ, alebo stratégia pre efektívne budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi?

Najefektívnejšie pri budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi je byť autentický a pozorný. Snažím sa počúvať klientov a skutočne pochopiť ich potreby a očakávania. Dlhodobé vzťahy sú postavené na dôvere a vzájomnom rešpekte a preto je dôležité byť konzistentný a lojálny.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap