Ako budovať vzťahy s rúškom na tvári

Neverbálna komunikácia je na pracovisku mimoriadne dôležitá. Je jedno, či sa snažíte predať auto alebo chcete zahviezdiť na pracovnom pohovore. V dobe pandémie je neverbálna komunikácia zakrytá rúškom a s ňou sú zakryté aj signály a gestá, ktoré používame podvedome. Tie nám pomáhajú vnímať úprimnosť, dôveryhodnosť a dobré úmysly.

Z perspektívy verejného zdravia sú uprostred tejto pandémie rúška nevyhnutné a nesmieme ich prestať nosiť len preto, že nám trochu zavadzajú. Rada by som vám dala pár rád, ako efektívne komunikovať a budovať vzťahy a zároveň chrániť seba a ľudí okolo vás.

Natrénujte si svoj hlas za rúškom

Kvalita hlasu má veľký dopad na to, ako emocionálne ľudia reagujú na to, čo hovoríte. Platí to v osobných aj pracovných vzťahoch. Aj keď hovoríme to isté, no použijeme rôzne tóny, ľudia budú reagovať odlišne. Pri nosení rúška hrá hlas ešte väčšiu rolu než obvykle. Odporúčam vám, aby ste si zapamätali 4 kľúčové body: pauza, dôraz, hlasitosť a emócia.

Pauza: Vizuálne podnety, ktoré vidíme na ústach, nám zvyčajne pomáhajú zistiť, kedy sa hovoriaci pozastaví pri odpovedi. Teraz sa musíte snažiť vedome robiť zreteľné prestávky, aby ste ľuďom dali možnosť zasiahnuť alebo odpovedať. Zároveň tak svoj odkaz rozdelíte na stráviteľné časti.
Dôraz: Vyvarujte sa jednotvárnemu zdôrazňovaniu hlavných fráz a informácií. Hrajte sa s intonáciou, meňte dôraz.
Hlasitosť: Rúška majú tlmiaci efekt, preto hovorte nahlas (ale zas nemusíte kričať).
Emócia: Vo vhodnej chvíli môžete byť expresívnejší. Vysielajte pozitívne emócie ako nadšenie, prekvapenie, vďaku a sympatie. Robte to však striedmo, nechcete predsa, aby sa ľudia cítili ako v divadle.

Trénujte si aktívne počúvanie

Keď si nastavíte hlas, môžete nastaviť aj samotné slová. Začnite aktívnym počúvaním. Keď hovorí váš partner, prejavujte záujem prikývnutím a pokojne aj zvukmi, ktoré signalizujú porozumenie (napr. „hmm“). Ak vyjadruje emócie, najmä negatívne (napr. frustráciu alebo sklamanie), môže byť účinným prostriedkom na potvrdenie jeho pocitov parafrázovanie. Môžete použiť vetu ako „Takže vy si myslíte…“ alebo „Ak tomu dobre rozumiem, hovoríte, že…“, a potom vyjadriť svoje porozumenie vlastnými slovami. Namiesto toho, aby ste doslovne opakovali, čo povedal. Tento druh aktívneho počúvania a parafrázovania pomáha budovať vzťah a zvyšuje záujem a sympatie u vášho komunikačného partnera.

Nebojte sa gest a reči tela

Skúste pri komunikácii využívať gestá viac ako zvyčajne. Nemusíte to preháňať, aby ste nevyzerali ako mím. Keďže sa dnes ruky nepodávajú, pozdravte ľudí mávnutím. Rituál podania ruky používame stáročia a má dôležité psychologické funkcie. Priateľské mávnutie dokáže vyvolať rovnaký pocit dobrej vôle.

Zrkadlenie

Zrkadlenie je neverbálne správanie, ktoré zahŕňa napodobňovanie reči tela osoby alebo skupiny ľudí, s ktorými komunikujete. Komunikačných partnerov zrkadlíme prirodzene a podvedome. Štúdie preukázali, že táto činnosť pomáha budovať vzťah medzi jednotlivcami, preto sa využívanie zrkadlenia stalo populárnym. Rovnako ako v prípade gestikulácie, ani zrkadlenie nepreháňajte.

Pozor na postoj

Pri rozhovore môžu vaše nohy prezradiť to, na čo myslíte. Ak ste na stretnutí, ale ste hladní, chodidlá môžu pomaličky začať smerovať ku dverám. Podvedome to možno interpretovať ako nezáujem. Myslite na to, aby ste mali chodidlá a trup v jednom smere. Otočte sa k osobe, s ktorou komunikujete.

Usmievajte sa prostredníctvom očí

Úsmev je nesmierne dôležitá forma neverbálnej komunikácie v obchode aj v bežnom živote. Keď nosíme rúška, je dôležité „usmievať sa očami“, aby sme vytvárali pozitívne pocity. Keď sa usmejete, na vonkajších okrajoch očí sa vám objaví vráska. U niektorých ľudí sa to deje prirodzenejšie a zreteľnejšie než u iných, preto vám odporúčam úmyselne s očami pracovať, aj keď je to zo začiatku trochu nepríjemné. Nacvičte si to s rúškom pred zrkadlom. Ak sa pri tom naozaj usmievate ústami, malo by to vyzerať prirodzene.

Nezabudnite na Skype a Zoom

Všeobecne vieme, že osobná komunikácia je lepšia než videokonferencia. Ak však patríte do vysoko rizikovej skupiny alebo žijete s niekým, kto do nej patrí, prípadne ak vo vašej prezentácii zohrávajú veľkú úlohu prezentácie a grafy, môže byť lepšie použiť komunikačné nástroje Zoom alebo Skype.

Rúška budeme v najbližšej dobe určite potrebovať. Tieto rady vám teda môžu pomôcť komunikovať efektívnejšie, kým všetci nebudeme opäť môcť ukázať celú svoju tvár.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap