6 rád ako pomôcť start-upom a menším podnikom vyrásť ( II. časť)

6 rád ako pomôcť start-upom a menším podnikom vyrásť
( II. časť)

V minulom blogu sme predstavili prvých 5 stratégií na podporu rastu a dnes budeme pokračovať:

1. Zlaďte predaj, výsledky a marketing

Všetky tieto komponenty sú súčasťou jedného veľkého celku. Marketing generuje potenciálnych zákazníkov, predaj uzatvára zákazky a výsledky na strane zákazníkov pomáhajú pri ich udržaní. Každý člen tímu sa sústreďuje na vlastné ukazovatele výkonu. Ide však len o ukazovatele, ktorými sa meria hodnota konkrétnej funkcie v rámci celej spoločnosti. Cieľom zladenia všetkých tímov je orientácia na to, na čom záleží – na zákazníka.

2. Vytvorte kultúru výsledkov

Zakladatelia často podceňujú výsledky zamestnancov, čím spomaľujú produktivitu. Stáva sa to bežne najmä vtedy, ak mikromanažujete svoj tím, alebo chcete, aby s vami členovia tímu prebrali každý malý detail. Oberáte ich tak o autonómiu a vlastný príspevok. Namiesto toho zamestnancov motivujte, aby vedeli že sú súčasťou výsledku.

3. Dajte tímu všetko potrebné, čo potrebuje na uzavretie zákazky

Poskytnite svojmu tímu všetky údaje a informácie, ktoré potrebuje na uzavretie zákazky. Poskytnite prípadové štúdie, dokumentácie aj vzory „cold“ e-mailov. Neustále aktualizujte svoje scenáre a prezentácie.

4. Motivujte svoj tím tak, aby bol úspešný

Popri uznaní a povzbudení motivujú zamestnancov aj stimuly. Tie posilňujú aktivitu zamestnancov, pretože pre nich znamenajú osobný zisk. Hmatateľné odmeny, napr. peňažné bonusy alebo viac voľného času, sú veľmi obľúbené. Dovoľte zamestnancom, aby si mohli vybrať vlastný program odmeny.

5. Menej porád, prípadne krátke porady a porady s menším počtom ľudí

Porady môžu byť skutočným požieračom času. Ak chcete mať dobré výsledky, jasne definuje účel každej porady a vopred vyberte ľudí, ktorých prítomnosť je naozaj nevyhnutná. Denné porady by mali byť stručné, jasne zamerané a nemali by presiahnuť 10 minút. Odpovedzte si na 5 otázok: 1. Aký je cieľ porady? 2. Ako rýchlo viem túto poradu zrealizovať? 3. Kto musí byť prítomný na porade? 4. Koľko nás bude porada stáť? 5. Naozaj túto poradu potrebujeme?

6. Menej práce, viac produktivity

To, že pracujete od rána do večera neznamená, že ste produktívni. Namiesto samotnej práce by ste sa skôr mali zamerať na výsledky a na základe toho na to, čo je produktívne a naopak zbytočné. Týmto spôsobom zredukujete aktivity, ktoré vás len obmedzujú pri generovaní tržieb. Robte to, čo je osvedčené, a nepúšťajte sa do nových vecí, kým nebudete mať iné veci pod palcom.

Zhrnutie

Venovanie väčšej pozornosti procesu predaja môže podporiť vaše úsilie pri generovaní príjmov. Podpora rastu začína osvojením si automatizácie, ktorá oslobodí váš tím od nudnej a únavnej práce. Skvelým štartom je vytvorenie plynulého procesu predaja, následné školenie a koučovanie vášho tímu.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap