6 nápadov, vďaka ktorým budú vaše obchodné porady naozaj hodnotné

6 nápadov, vďaka ktorým budú vaše obchodné porady hodnotné

Chcete svoje obchodné porady presunúť na vyšší level? Prečítajte si naše tipy.

1. Pozvite na poradu členov z iných tímov

Váš obchodný tím závisí od ostatných oddelení vo vašej spoločnosti a zároveň ich  podporuje. Môžete ho zviditeľniť a podporiť vzájomnú informovanosť. Pozvite na poradu členov z iných tímov organizácie. Nechajte ich porozprávať sa o tom, ako prispievajú k cieľom spoločnosti alebo o tom, ako práca vášho obchodného tímu pomáha iným oddeleniam v rámci spoločnosti.

2. Pozrite si vzdelávacie videá

Existuje množstvo fantastických videí, ktoré vám môžu pomôcť pri školení a zaúčaní vášho tímu. Zároveň ide o zábavnú aktivitu, ktorá oživí monotónne porady. Prečo by ste si nemohli pozrieť video o predaji a diskutovať o ňom?

3. Pozvite na poradu svojho zákazníka

Obchodníci často jednajú s potenciálnymi zákazníkmi, ale len veľmi zriedkavo majú šancu vidieť, ako v reálnom živote vyzerá úspešný zákazník. Poproste takého zákazníka, aby prišiel a porozprával o svojom produkte, o jeho výhodách a najlepších vlastnostiach. Vaši obchodníci na vlastné oči uvidia konečný výsledok svojej práce a pochopia, aký to má dopad na ľudí a ich prácu.

4. Diskutujte o stanovení cieľov z hľadiska kariéry v oblasti predaja

Kam chce váš tím dospieť? Kde sa vidia jednotliví členovia v rámci svojej kariéry o 5 rokov? Ak chcete svojim obchodníkom pomôcť využiť vzájomné skúsenosti, otvorte diskusiu o ich kariérnych cieľoch a o tom, ako ich dosiahnuť.

5. Premýšľajte o výzvach

Hoci je dôležité osláviť a vyzdvihnúť úspechy vášho tímu, rovnako dôležité je, aby boli členovia tímu otvorení a úprimní vo vzťahu k problémom a výzvam, ktorým čelia. Keď sa členovia tímu otvoria, môžu sa podeliť o svoje poznatky a navzájom si poradiť v prirodzenom a priateľskom prostredí.

6. Analyzujte svoju konkurenciu

Vaša konkurencia hľadá niečo, vďaka čomu by mohla získať väčší podiel na trhu. Rozprávajte sa teda so svojím tímom aj o konkurentoch. O kom počúvajú pri obchodných hovoroch? Aký dojem majú záujemcovia z konkurencie? Aké taktiky predaja používajú? Spoločná analýza konkurencie môže viesť k skvelým nápadom, pretože hľadáte spôsoby, ako prekonať svojich hlavných konkurentov.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap