Syndróm vyhorenia a ako ho odhaliť vo vašom tíme

Predaj je vysoko spoločenská činnosť orientovaná na zákazníka. Je často veľmi stresujúca. Ako dokážete určiť abnormálnu úroveň stresu, keď už sami pracujete v sektore s intenzívnym zaťažením?

Vyhorenie pri predaji sa často ignoruje, keďže sa vníma ako „súčasť práce“ alebo ako „niečo, čomu sa v tejto sfére nedá vyhnúť“. Vyhorenie môže mať negatívny dopad na vašu činnosť, ak ho presne a včas nediagnostikujete.

Ako sa vyhorenie prejavuje u obchodníkov

Vyhorenie u obchodníkov je jedným z druhov vyhorenia z povolania v dôsledku prepracovania a stresu, ktorý vyplýva z konkrétnych problémov súvisiacich s predajom. Keďže je kariéra v oblasti predaja veľmi rýchla, obchodníci môžu ľahko prehliadnuť niektoré veci, ktoré im bezprostredne nepomáhajú pri uzatváraní zákaziek. Ak sa vaši obchodníci zameriavajú len na to, aby dosiahli cieľové čísla a prestanú vyhľadávať príležitosti učiť sa alebo si zdokonaliť základné obchodné zručnosti, môžu trpieť vyhorením alebo sa k nemu môžu rýchlo priblížiť.

U obchodníkov si teda všímajte nasledujúce príznaky vyhorenia:

  • Fyzické vyčerpanie: môže sa prejaviť dlhodobou nespavosťou alebo neplánovaným driemaním v práci
  • Emocionálne vyčerpanie: dlhodobý nedostatok empatie, neschopnosť súcitiť s niekým a pocit depersonalizácie
  • Zvýšená negativita: netypická agresia, cynizmus, zvýšená úzkosť a nezáujem o prácu

Plat podľa provízií, agresívne ciele v oblasti kvót a neustále odmietanie zo strany klientov majú dopad aj na tých najodolnejších obchodníkov. Našťastie si príznaky môžete všimnúť skôr a zmierniť ich včas. Ak chcete predísť vyhoreniu v oblasti predaja, mám pár tipov, ktoré môžete urobiť sami alebo ktorými môžete motivovať svojich predajcov.

Prevencia vyhorenia u jednotlivcov

Na prevenciu vyhorenia u obchodníkov existuje niekoľko techník a postupov:

• Meditácia alebo nejaký druh relaxácie v dopoludňajších hodinách môžu človeka upokojiť hneď na začiatok dňa a nastaviť tak tón ďalšej práce.

• Skutočné zmeny môže priniesť aj zdravá strava, cvičenie a dostatok spánku.

• Stanovte si hranice pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Určite si čas pre seba a dodržiavajte ho.

• Doprajte si prestávky od e-mailov, počítača aj telefónu. Neustále upozornenia a pripomienky môžu znásobovať stres, ktorý spôsobuje vyhorenie.

• Riaďte sa podrobným a usporiadaným harmonogramom. Časový manažment dokáže významne znížiť stres, pretože minimalizuje prekvapenia a zvyšuje efektívnosť.

Čo ak ste už vyhoreli?

V tejto chvíli sa môžete z vyhorenia „vyliečiť“ len spoločným úsilím, s odbornou pomocou a na základe presne určeného plánu. Pri vyhorení pomáhajú tri fázy: zistenie vyhorenia, zvrátenie vyhorenia a prehodnotenie. Každá z týchto fáz vychádza z ochoty identifikovať problém, pripustiť si, že vyhorením trpíme a následne konať na základe vedomia, že človek vyhorel. Samozrejme, najlepším liekom je nikdy k vyhoreniu nedospieť a nedovoliť stresu zájsť tak ďaleko.

A ešte jeden tip na záver: je preukázané, že dobre motivovaní obchodníci trpia vyhorením oveľa menej, než ich znechutení kolegovia.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap