Obchodník Erik: Vďaka psychológii a svojim superschopnostiam dokáže vždy nájsť správne riešenie.

Obchodník Erik: Vďaka psychológii a svojim superschopnostiam dokáže vždy nájsť správne riešenie.

Ako si sa dostal do DealFactory?

Bolo to veľmi veľa okolností naraz. Hľadal som niečo, kde by som mohol zakotviť svoje záujmy a zároveň mohol rásť vo viacerých smeroch naraz. Prechádzal som si vtedy stránku ADMA – asociácia digitálnych marketingových agentúr, a DF akosi vyčnievala jedinečnosťou služby. Prenájom obchodného zástupcu. Hneď ma to zaujalo, keďže obchod je stále o priamom styku s ľuďmi. 

Keď som prvýkrát zbadal web DF, hneď som si začal predstavovať, aké je obchodovať viacero produktov/služieb naraz, často ich meniť a prejsť si určitou kvantitou oslovení. Fascinovalo ma hľadať ten vzorec, kedy z osloveného kontaktu hneď cítiť, či sa niekam posunieme alebo treba hľadať inde. V tíme som zbadal známeho a vedel som, že je dobrý obchodník. Napísal som Katke, vymenili sme si zopár mailov a postrehol som taký impulz, že by to mohlo byť niečo, kde by som mohol naplno rásť. Už to bude štvrtý mesiac čo som tu a moje nadšenie z tohto rozhodnutia len rastie. ? 

Čo sa ti na Deal factory najviac páči?

Pri DF ma hneď zaujal a zároveň sa mi najviac páči, podľa mňa najväčší benefit – koncept z agentúrneho hľadiska. Keďže klienti sa tu striedajú a obchoduje sa viacero klientov naraz. V obchode som totiž častokrát cítil veľké limitovanie kvôli jednému produktu. Tu sa tie možnosti rozširujú. Človek si skutočne vycibrí mušku na správne kontakty a zároveň komunikáciu benefitov. Zároveň čerpá inšpiráciu a môže si tie vzorce medzi rôznymi produktami prepájať.

Koncept agentúry je veľká výhoda pre firmy, pretože dostanú skúseného externistu, majú presný počet oslovení, máme dobrú mušku na leady a kontakty, majú priamy feedback na ich produkt a marketing. Majú možnosť spolupracovať dlhodobo alebo krátkodobo, prípadne si nechať vyškoliť obchodný tím. 

Čo ťa láka na práci obchodníka?

Obchod ma zaujíma hlavne z toho psychologického hľadiska. Vedieť, čo sa vlastne ľuďom deje v hlave, keď im je niečo ponúkané a ako prebehne rozhodovací proces. Ako prehovoriť ku rôznym ľuďom rôznymi štýlmi komunikácie, ako správne načúvať potrebám a ako k nim potom správne prehovoriť.

Mňa ľudia veľmi fascinujú. Individuálne študujem rôzne smery psychológie, a obchod je taká samostatná kategória. Predaj ma fascinuje od upútania, cez rozhodovacie procesy, komunikáciu benefitov, až po uzavretie. Zároveň je tam veľmi významná pragmatická časť, keďže človek musí predávať niečo, čo reálne funguje a má hodnotu. Pre mňa je to teda spojenie takého ľudského a zároveň pragmatického. Keď ale pohľad na obchodovanie trošku oddialime zistíme, že obchod sa takisto deje pri predávaní myšlienok, nápadov a kľudne aj pri presvedčeniach. To je svojim spôsobom taktiež adaptácia a vývoj. 

V neposlednom rade je tu ešte neustále učenie sa a rast.

Aké sú tvoje super schopnosti?

Haha, zaujímavá otázka. Vo všeobecnosti by som povedal, že som veľmi dobrý v hľadaní a vytváraní ciest. Vždy hľadám prienik do nejakej situácie, východisko z nejakej situácie, alebo vytvorenie win-win situácie.  Konkrétnejšie si myslím, že za každých okolností viem, čo mám ja, DF, lead a ich zákazník zo situácie. Je to v podstate taká viacnásobná win-win uvedomelosť.

Takisto sa učím jednému veľmi špecifickému druhu psychológie, ktorá sa nazýva typology. Podám to odľahčene, nech to neznie príliš sci-fi. Je to veda, vďaka ktorej vie človek veľmi konkrétne pochopiť zmýšľanie iného a mať jeho myseľ, takpovediac, na papieri. Podľa zdrojov a ľudí, ktorých sledujem, to je rozhodne budúcnosť obchodovania a ľudstva všeobecne.

Akí klienti ťa najviac bavia?

Takí, na ktorých je vidieť, že svojím produktom alebo službou žijú. 

Ako vyzerajú tvoje dni?

Ráno si pripomínam, prečo vstávam a čo ma má počas dňa poháňať. Pri práci sa snažím nasledovať systém, ktorý je zadaný. To je pre mňa veľmi dôležité. Som veľmi nesystematický človek, čo je asi daň za zmýšľanie pre win-win situácie. Som ale rád, ak mi systematickí ľudia zadajú systém, ktorý slúži ako môj orientačný bod. Vďaka nemu môžem sledovať a regulovať výkon. Tak viem sledovať, kedy môžem systém opustiť a snažiť sa vyťažiť zo situácií čo najviac.

Mám veľa túžob a snov a veľa času venujem ich realizácii. Zároveň sa snažím byť stále v pohybe, vzdelávať sa a rásť. Som veľmi mladý a uvedomujem si, ako veľa sa toho ešte musím učiť. Zároveň mám rád výzvy. Každý deň je nová výzva. ?

Čo by si odporučil novým obchodníkom?

Nebáť sa a naučiť sa klásť otázky, najlepšie priame. Čo najviac spoznať klientov a produkt, aby človek videl čo najviac možností. Bezpochyby je tiež nutné vedieť vystupovať, vnímať kontext a poznať svoje silné stránky a svoje limity. Všetci sme veľmi rozmanití a preto každému funguje niečo iné. 

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap