Program porady obchodného tímu: Na čo nezabudnúť pri každej obchodnej porade

Program porady obchodného tímu: Na čo nezabudnúť 

Hoci program stretnutí jednotlivých obchodných tímov vyzerá vždy odlišne, ponúkame vám vzorový program obchodnej porady, ktorý môžete použiť pri vedení vlastných stretnutí:

Privítanie členov tímu a vyjadrenie záujmu

Nezabudnite, že vaši obchodníci sú ľudia a to, čo sa odohráva v ich životoch, má veľký vplyv na to, ako pracujú. Nezabudnite sa ich opýtať, ako sa im darí nielen v práci, ale aj v osobnom živote.

Prečo je to dôležité: Pri tímoch, ktoré pracujú na diaľku, môže takéto privítanie pomôcť posilniť pocit komunity a vzájomnosti. Ak je tento záujem úprimný, posilňuje vzťahy v rámci tímu.

Aktuálny stav z hľadiska hlavného cieľa

Aký je hlavný cieľ tímu a kde sa v tomto procese nachádza?

Prečo je to dôležité: Tento bod zabezpečí transparentnosť a jednoznačnosť, pokiaľ ide o primárne ciele predaja, metriky a KPI.

Aktuálne informácie o úspechoch jednotlivých obchodníkov

Nechajte každého člena tímu hovoriť o veciach, ktoré dosiahol v priebehu uplynulého týždňa – či už ide o rast čísel predaja, poznatky, ktoré získal z nedávneho telefonátu a ďalšie míľniky, ktoré tím dosiahol.

V tomto bode je dôležité, aby ste jednotlivým prispievateľom umožnili ukázať, ako prispeli k hlavným KPI a metrikám, ktoré váš obchodný tím sleduje. Nedovoľte, aby sa členovia tímu „utopili“ v rámci skupiny. Zdôraznite, že úsilie a práca každého sú dôležité.

Prečo je to dôležité: Vaši obchodníci získajú priestor na uznanie a prezentáciu svojej práce a výsledkov, čo prospieva pri ich motivácii. Rovnako môžu získať podporu a pomoc pri veciach, ktoré sú pre nich náročné.

Rozhodnite, čo čaká členov vášho obchodného tímu

Každému členovi tímu vysvetlite, čo od neho očakávate a aké ďalšie kroky má podniknúť.

Prečo je to dôležité: Každý člen tímu by mal z porady odísť s jasným pochopením toho, čo sa od neho očakáva, a so zoznamom úloh, ktoré musí splniť počas nasledujúcich dní.

Tento program obchodnej porady si môžete, samozrejme, upraviť a prispôsobiť, ale tieto hlavné body tvoria základ úspešného a efektívneho stretnutia.

Odporúčané články:

Copy link
Powered by Social Snap