Obchodná stratégia

Máte záujem zlepšiť svoje obchodné výsledky? Základom je kvalitná obchodná stratégia.

Pripravíme vám ju na kľúč a bude obsahovať:

  • Konkrétny plán predajných krokov a postupov
  • Navrhnutie časových harmonogramov na oslovovanie klienta
  • Vypracovanie a pomenovanie skutočných benefitov produktu
  • Úprava aktuálnych dokumentov na predajné dokumenty
  • Manažovanie leadov získaných inbound marketingom
  • Zmapovanie nasadzovania produktu a stratégia skrátenia času implementácie
  • Vypracovanie predajných mailov, telefónnych skriptov, skriptov osobných stretnutí
  • Navrhnutie spôsobu zaznamenávania

Výstupom predajnej stratégie je dokument. Vďaka nemu bude predajný proces jednoznačný a zrozumiteľný pre všetkých obchodníkov.