Obchodná stratégia

Obchodná stratégia

Obchodná stratégia je základom pre efektívne fungovanie obchodných tímov.

Máte záujem zlepšiť svoje obchodné výsledky? Základom je kvalitná obchodná stratégia. Pripravíme vám ju na kľúč a bude obsahovať:

Konkrétny plán predajných krokov a postupov
Navrhnutie časových harmonogramov na oslovovanie klienta
Vypracovanie a pomenovanie skutočných benefitov produktu
Úprava aktuálnych dokumentov na predajné dokumenty
Manažovanie leadov získaných inbound marketingom
Zmapovanie nasadzovania produktu a stratégia skrátenia času implementácie
Vypracovanie predajných mailov, telefónnych skriptov, skriptov osobných stretnutí
Navrhnutie spôsobu zaznamenávania

Výstupom predajnej stratégie je dokument. Vďaka nemu bude predajný proces jednoznačný a zrozumiteľný pre všetkých obchodníkov.